Medlemsförfrågan.

 

På Sideby Byaförenings årsmöte så beslöts det att medlemsavgiften skulle vara 10 €/per person och år.  Motiveringen var den att när det görs någon bidragsansökan  t.ex till kulturfonden så är det bättre om det finns medlemslistor och att det uppbärs medlemavgift.  Så alla som önskar bli medlem i Byaföreningen  meddela till Bror Eriksson tel 0400846732 helst som textmeddelande eller per e-post bgs.eiksson@gmail.com
Det är mycket som behöver göras på byagården och för detta har söks bidrag bl. a för fönsterrenovering.  Uthusets tak behöver också målas.

Så Välkomna som medlemmar i Byaföreningen!

 

 

Fakta om Sideby.

 

Sideby är för många, både fastboende, sommargäster och övriga, en pärla vid havet. Ofta tar vi en tur till Kilen för att njuta av de fina omgivningarna och solnedgången.

I Sideby finns det som många söker och längtar efter, en vacker miljö, lugn och ro, en trygg uppväxtmiljö för barn,omtanke om varandra, hjälpsamhet mm. Det är viktigt för trivseln i byn att byagemenskapen fungerar och att vi visar omtanke om varandra. 

Språkmässigt är Sideby tvåspråkigt .Vad gäller åldersstrukturen finns här allt från småbarnsfamiljer till pensionärer. 

Unga och äldre umgås på ett obehindrat sätt. Vår ålderspyramid kan beskrivas, som på många orter, att tyngdpunkten ligger på äldre människor.

Från vår till höst stiger befolkningen i byn rejält då sommargästerna anländer. Det har blivit populärt att förlänga sina vistelser i sommarhusenoch även besöka Sideby på vintern.

Vi är glada för att vi i en relativt liten by har ett byacenter med minigolfbana och kiosk, en välförsedd bybutik, en utlåningsstation samt rådgivningen som sköter om hälsovård och hemservice. Fortfarande har vi både företag och föreningar i byn.

Kristinestads svenska och finska församlingar sköter om församlingsverksamheten i Sideby.

Kyrkan och den vackra klockstapeln finns mitt i byn och är en av de viktigare sevärdheterna. Jonnsborg lägergård är belägen vid havet. 

Dagis-, förskole- och skolbarn får skjuts till daghemmet och skolan i Härkmeri. Till den servicen är det c.20 km. 

Närmaste bank och bankautomat finns i Kristinestad

Kilens hembygdsgård med bl.a. museum, restaurang, fisksalteriet vid havet, vandrarhem, bastukomplex mm. och utvecklas hela tiden med olika typer av service samt program. Området är omtyckt och uppskattat av både bybor och turister.

Yttergrund, med ståtliga klippor, kan ståta med Finlands näst högsta fyr. Omgivningarna och byggnaderna har snyggats upp inför 130- års jubileet 2022.

Fågelintresserade kan beskåda fåglar från Sideby fågeltorn. Artrikedomen är så stor i vår trakt att fågelskådarna har vunnit och legat i toppen i tävlingen Tornien taisto flera år.

Idag då distansjobb har blivit allt mer populärt gynnar det många som kanske vill uppfylla sin dröm och flytta ut till landet och skapa sig en tillvaro här. Fibernätet är väl utbyggt i Sideby, vilket underlättar distansarbete.

Vi hjälper mera än gärna till då det behövs. Här trivs vi och mår bra.

På denna hemsida finns länkar till bl.a. service, föreningar, företag, sevärdheter.