Sideby Brandklubb fr.

Sideby brandklubb grundades 1999 av ett antal personer i byn. Brandklubben ordnar julfester och resor för sina medlemmar och inkomsterna till klubben fås från evenemang som hålls under året.

I januari 1999 bildades Sideby brandklubb av ett antal personer. Stadgar uppgjordes och en styrelse utsågs. Bror Eriksson fungerede som ordförande i styrelsen. Stadgarna sändes till föreningsregistret för registrering. Med lite om och men så godkändes stadgarna den 30 april 1999.
Sideby Brandklubb är medlem i Svenska Österbottens räddningsförbund rf. En del av medlemmarna i Sideby brandklubb är sådana som hör till avtalsbrandkårens avdelning, men även andra får komma med.

Brandklubben ordnar resor och julfester för sina medlemmar. Inkomsterna till klubben fås från olika evenemang som hålls under året.
Klubben handhas av en styrelse med en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, två medlemmar och två ersättare.

 

 

 

 

Brandklubbens förevisning på Barnens dag vid Kilens hembygdsgård.