Sideby Byaförening

Historik

Sideby skola,eller Kyrkoby nya folkskola som den egentligen heter blev färdig 1952 .
Den fungerade som skola ända fram till 2005

Den är byggd i två våningar och källare.
På övre våningen finns fyra lägenheter som var lärar och vaktmestarbostäder.
Idag så är det ythyrningsbostäder. Varav tre är uthyrda.

Byaföreningen grundades 1996. De första styrelsemedlemmarna var Holger Grönlund, Ulf Rosengård och Gustav Teir.

När byaföreningen grundades fick föreningen i uppgift att förvalta egendom, såsom byns torkria och två förrådsbyggnader fram till 2003. Efter det började Minigolf och Kioskverksamhet, och fortsättnings vis ännu sommartid.

När byns skola skulle dras in kallade byaföreningen byborna till ett gemensamt möte för att diskutera skolans och byns framtid.

Efter olika funderingar och diskussioner ville byborna att åtminstone skolan skulle bli kvar i byns ägo. 

Efter förhandlingar med Kristinestads stad köpte byaföreningen skolan för en symbolisk summa. Den 30 december 2005 undertecknades köpebrevet och skolan övergick i byaföreningens ägo. Denna händelse firades med en nyårsfest för hela byn.

Byaföreningen har efterlyst ett namnförslag på skolan. Numera heter skolan Sideby Byacenter.

Sommaren 2006 totalrenoverades en av lägenheterna.
Inva -WC byggdes även 2006.
I november 2011 ändrades värmesystemet om till bergsvärme, förut var det med olja.
Byaföreningen har även byggt en invaramp i östra gaveln som blev klar 2018.
Lägenheten i västra gaveln fixades till 2020 då även avloppssytemen förnyades.

Storsta delen av allt arbete som har utförts på Byacentret har utförts på tallko.

Utanför Byacentret fins en kiosk som byggdes 2004 och minigolfbana som byggdes 2003. Dessa används flitigt av undomarna och sommargästerna i byn.

Medlemmar i Sideby Byaförening är alla stadigvarande boende i Sideby Fladan och Storsjö

Byaföreningen samarbetar med Kilens Hembygdsgård.

Sideby skola blev Sideby Byacenter

 

Byacentrets användning

Byacentret är väldigt aktivt i användning.
Bla. MI-kurser, weekend kurser.
Föenings möten.
Pidrokvällar.
Nyårsfester.
Med mera.