Flotten

Sideby Fiskargille äger en transport flotte som byggdes 2021 den hyres inte ut till utomstående utan det skall vara någon med från gillets styrelse, ett arvode tas ut vid varje transport av varor.  Arvodet bestäms av den som transporterar  varorna.

Harry Utter är huvudansvarig för flotten.

Harry Utter  040 8374660