Storbådan

Fiskarstugan på Storbådan

 

Fiskargillet äger holmen Storbådan

Fiskargillet sköts av en styrelse som består av en ordförande och fyra medlemmar, samt två ersättare. Idag är det Bror Eriksson som är ordförande för gillet. Fiskargillet har haft många ordförande under åren, en som man minns är Albert Långvik som var ordförande i över 20 år. Sideby Fiskargille äger holmen Storbådan utanför Sideby. Holmen köptes för ett x antal år sedan. Fiskargillet sköter om utplantering av sik, lax, lake och gösyngel. Detta sker nästan årligen. Avgiften som medlemmarna betalar in går till utplanteringen av fiskyngel. NTM centralen har fredat en del utav Storbådan, båda ändorna är fredade mitten där stugan står är fortfarande som förut. Stugan är öppen för alla som vill övernatta där, men var och en håller ordning och reda där och städar efter sig. Behöver det värmas så tag ved med.

Här ser ni områden på Storbådan som är fredade.