Kilens Hembygdsgård och hostel Kilstrand

Kilens Hembygdsgård är ett omfattande musei- och fritidsområde. Kilen ligger på en naturskön plats i anslutning till ett gammalt fiskeläge invid Bottenhavets kust. Museerna på området representerar bonde-, fiske- och allmogekultur och de förmedlar kunskap om tidigare generationers liv och levnadssätt.

Kilens hemsida  kilen.fi

 

Väderkvarnen i Kilen