Fiskeområde

Fredade områden

Följande kartor visar var fiske är tillåtet och var det finns fredade områden: Storhamnsfjärden i norr och Appelöfjärden i söder.

 

 

Fredningsoråden i fladan fredas ett område som går från Vedholmen i en rät linje till vedholmsgrynnan och Furuskäret. Innanför denna linje är allt nät och rysjefiske förbjudet. Storhamnsviken är fredat för allt fiske. 

 

Begränsningar och bestämmelser

I Kilviken får medlemmar fiska med två stycke 30 m långa nät, maskstorlek 43 mm. Sidavstånd 50 m och från en annans nät ända 10 m. Vid behov kan styrelsen förbjuda allt fiske i Kilviken.

I Flada- och Lötfjärden skall avståndet mellan nätraderna sommartid vara 100 m och vintertid 50 m.

På övriga områden skall avståndet mellan nätraderna vara minst 200 m.

På hela fiskargillet vattenområde får medlemmar fiska med 8 st 30 m långa nät, enligt statens direktiv får icke medlemmar fiska med 5 st 30 m långa nät, dessa nätmängder gäller icke yrkesfiskare som har fiskelicens. Alla nät bör märkas med fiskarens namn och tel nummer både vinter och sommar. Näten bör märkas med ordentliga märken.

I Flada och Lötfjärden skall det vara mellan nätraderna sommar tid 50 m och vinter tid 100 m.